Reinsjakt og rypejakt

Mårbu Seter og Fjellstue ligger i Skjorteterrenget også kalt HA 62 Skjorte. Her er vi selv grunneiere og her tilbyr vi reinskort basert på den årlige utdelte kvoten. Terrenget leies også ut til rypejakt. 

 

Reinsjakt